ja_mageia

logo.png
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Головна Структура Циклові комісії Комп'ютерних дисц.
Циклова комісія 'компютерних дисциплін'

foto1Молодший спеціаліст-технік з комп'ютерної інженерії готується для роботи з експлуатації, налагодження, розробки комп'ютерних систем, їх обслуговування, створення програмного забезпечення і призначається для роботи на підприємствах, у науково-дослідних інститутах і лабораторіях, на кафедрах вузів, обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях з різними формами власності.

На сьогодні коледж в даному напрямку підготувавав понад 400 спеціалістів. Значна частина з них продовжує удосконалювати свій освітній рівень.

Підготовку фахівців за даною спеціальністю розпочато у 2001 році. Для навчання майбутніх молодших спеціалістів з комп'ютерної інженерії у коледжі створено належну матеріальну базу, є досвідчені педагогічні кадри.

Викладацький склад випускової циклової комісії комп'ютерних дисциплін складає 6 кваліфікованих викладачів. Серед них один к.т.н., ст. викладачі вищої категорії, а також викладачі І і ІІ категорії. Циклова комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність, своєчасно підвищує кваліфікацію шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, і здатна забезпечити підготовку молодших спеціалістів на рівні державних вимог та стандартів.

foto2

За короткий час організовано 6 комп'ютерних класів, які оснащені комп'ютерами нового покоління, навчально-обчислювальний центр, лабораторії комп'ютерної електроніки, Інформатики, Інформатики та ЕОМ, Програмування та алгоритмічних мов, Мікропроцесорної техніки, Мікросхемотехніки.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” у коледжі здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних та робочих планів і програм дисциплін відповідно до навчального плану.

Освітньо-професійна програма передбачає відповідні цикли підготовки, нормативний перелік дисциплін, кількість навчальних годин і кредитів за весь термін навчання.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу відображає цілі освітньої та професійної підготовки, визначає місце фахівців у структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників коледжу зі спеціальностей, державні вимоги до властивостей та якостей особи, що здобула освітньо-кваліфікаційний рівень відповідного спрямування.

На основі діючих освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, галузевих стандартів вищої освіти розроблені навчальні плани відповідних спеціальностей, що погоджені Науково-методичною комісією відповідного напряму підготовки, Науково-методичним центром вищої освіти та затверджені Департаментом вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Навчальний план даної спеціальності дає можливість продовжити навчання для одержання кваліфікаційного рівня «бакалавр» в Національному університеті харчових технологій, що сприяє безперервності, наступності та ступеневості підготовки фахівців.

Склад ЦК комп'ютерних дисциплін


diadusha remeniash sherbjuk

Дядюша Олександр

Петрович

Голова ЦК

Кеменяш Іван

Михайлович

Завідувач відділенням

Щерб’юк Ігор

Федорович

К.Т.Н

didrincel


sorokopud


yovbak

Дідренцел Олександр

Олександрович

Викладач

Сорокопуд Андрій

Михайлович

Викладач

Йовбак Сергій 

Васильович

Викладач

 

Підготовчі курси 2019

48566944

Ми в ЗМІ

 

АвторизаціяХто на сайті

На даний момент 8 гостей на сайті


Travel Turne Tranzito