ja_mageia

logo.png
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Головна Структура Циклові комісії Хімічних дисц.
Циклова комісія 'хімічних дисциплін'

Циклова комісія забезпечує викладання наступних дисциплін :

З метою глибокого вивчення дисциплін хімічного циклу у коледжі створено :  лабораторію аналітичної хімії  - зав. лабораторією   Пільцер І.І;

кабінет–лабораторію органічної хімії – зав. лабораторією - Гуцул М.В.;

кабінет лабораторію неорганічної та фізичної ї колоїдної хімії - зав. лабораторією –Канчі В.М.

кабінет біології - зав. кабінетом - Катрич М.С.

Завідувачами кабінетів і лабораторій постійно проводиться робота з їх переобладнання та забезпечення необхідними реактивами і матеріалами. Систематично вносяться зміни в апаратне і програмне забезпечення.

Викладачі циклової комісії значну увагу приділяють методичній роботі:  складають методичні вказівки з тем, що виносяться на самостійне вивчення , завдання модульного контролю знань,  підготували цикли лекцій, поповнюють інструкції для виконання лабораторних і практичних робіт, складають завдання контрольних робіт та методичні вказівки для студентів заочників.

Викладачі циклової комісії перейшли на модульно-рейтингову систему оцінювання теоретичних знань та практичних навичок  студентів.

Згідно положення « Про атестацію « кожен викладач у цикловій комісії протягом  5 років проходить курси підвищення кваліфікації  та стажування.

Свій фах викладачі підвищують на кафедрах післядипломної педагогічної освіти Закарпатського інституту , Ужгородського національного університету.

Хімія посідає центральне місце серед природничих наук і в суспільному виробництві. Вона поєднує абстрактні фізичні та хімічні уявлення з біологічними і геологічними процесами , явищами живої та неживої природи . Хімічна формула руху матерії – це вища єдність фізичних форм, але вона є нижчою за біологічну. Багато хімічних перетворень відбувається під дією фізичних факторів – теплоти, електричного струму, випромінювання тощо. Біологічні зміни обумовлені послідовними хімічними реакціями. Деякі  фізичні явища – електричний струм у гальванічному елементі, теплота, що виділяється під час згоряння речовин , також є результатом хімічних процесів.

Основою технологічних процесів у багатьох галузях народного господарства           (металургійна, медична, харчова, легка промисловість , енергетика, будівництво електроніка , сільське господарство) є хімічні реакції.

Хімічна промисловість – це одна з найважливіших галузей важкої індустрії, яка виробляє мінеральні та органічні добрива , хімічні засоби захисту рослин, хімічні волокна, пластмаси, синтетичні смоли, лаки, фарби, синтетичні миючі засоби, продукти переробки нафти, лікарські та вибухові речовини, каучук , гуму, каталізатори, а також основні хімічні сполуки- сульфатну та нітратну кислоти, аміак, етанол, етилен, тощо.

Хімічні знання необхідні всім людям незалежно від їх  фаху з багатьох причин. По- перше , без них неможливе формування наукового світогляду; по-друге, ці знання забезпечать раціональну поведінку , а в багатьох випадках і елементарну безпеку в повсякденному житті та діяльності в усіх галузях виробництва, культури, науки, не пов’язаних з хімією безпосередньо;  по - третє, вони є основою екологічних знань, які необхідні для збереження природного середовища ; по- четверте, знання хімії потрібне для усвідомлення її ролі у вирішенні сировинних, енергетичних, харчових та медичних проблем людства, а також для запобігання хемофобії населення.

DSC_4833 DSC_0212 DSC_0228

Гуцул Марта

Василівна

Голова ЦК 

Екман Емма

Адальбертівна

викладач 

Катрич Мар'яна

Степанівна

викладач 


DSC_4903

DSC_0047

Канчі Вікторія

Михайлівна

викладач

Гартл Наталія

Іванівна

 викладач

Береш Євген

Юрійович

 викладач

 

 

Підготовчі курси 2019

48566944

Ми в ЗМІ

 

АвторизаціяХто на сайті

На даний момент 25 гостей на сайті


Travel Turne Tranzito